Партньори

„Българска рециклираща компания” АД се поставя в услуга на фирмите вносители на леки автомобили в България за икономически приемливо, ефективно и дългосрочно сътрудничество за постигане на целите за повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от МПС, определени в българското законодателство.

Ние успешно партнираме с общините, членове на нашата Организация, като:

Договор с общини

„Българска рециклираща компания ” АД си партнира с най-широк кръг от предприятия, притежаващи разрешение за извършване на дейности по събирането и оползотворяването на отпадъците от МПС.